Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Apel do władzy!

dodano 2014-06-23 23:15 w kategorii: Ludzie

Do Rady Powiatu Legionowskiego IV kadencji

            W imieniu Powiatowej Organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Legionowie apelujemy o nie przyjmowanie uchwały w sprawie nowego podziału na okręgi wyborcze do Rady Powiatu Legionowskiego.    

W przedłożonym Państwu projekcie uchwały zaproponowany sposób  podziału na okręgi 3,5 i 6 mandatowe jest skrajnie nieuczciwy, i ma charakter wypaczający wolę wyborców.

W  okręgach 5 i 6 mandatowych rozdział mandatów jest z natury rzeczy bardziej sprawiedliwy, wynika to z tego, że  dzięki temu, że mandatów jest więcej,  łatwiej jest odwzorować w proporcjonalny sposób wolę wyborców. Niezagospodarowanych głosów niebiorących udziału w akcie wyborczym (niewykorzystanych jest stosunkowo mało). W dużym okręgu, mogą dostać się do Rady Powiatu mniejsze ugrupowania, dzięki czemu w Radzie mają szanse być reprezentowane interesy całej naszej społeczności.

W wypadku małego 3 mandatowego okręgu trudno jest odzwierciedlić w proporcjonalny sposób wolę wyborców, gdyż duża ilość głosów nie jest brana pod uwagę przy podziale mandatów.  Przykładem jak bardzo ta propozycja ma charakter wypaczający głosowanie wyborców jest następująca symulacja: organizacje kolejno zdobywają 13% głosów,  12%, 11%, i kolejne 7 organizacji zdobywa po 8%-10% głosów. Mandaty otrzymują tylko pierwsze 3 organizacje a 64% głosów wyborców nie jest brane pod uwagę. Reprezentację wybiera zatem tylko 36%  wyborców.

Poprzez określenie zasad zamiany głosów na mandaty można tak przekładać obiektywną wolę wyborczą  aby pasowało to tym którzy te zasady ustalają. Mówiąc wprost można sztucznie wyeliminować niewygodne ugrupowania i ludzi. Mamy wrażenie, że w tym wypadku o to chodzi!!!

Wybór sposobu przekładania woli wyborców na mandaty  powinien być umową społeczną, w której wszyscy będą znali obowiązujące zasady. Przedłożona propozycja  podziału na okręgi wyborcze  w ostatnim momencie tuż przed wyborami  nie gwarantuje, że wszyscy będą te zasady znać.  Spowoduje to, że w najbliższych wyborach wyborcy zostaną zaskoczeni tym, że ich głosy i ich kandydaci zostaną „sztucznie”  wyeliminowani!

Metoda przeliczania głosów na mandaty  w naturalny sposób determinuje zachowania uczestników wyborów. W okręgach z dużą ilością mandatów  wyborca wie,  że jego głos nie zostanie zmarnowany ( nie przepadnie) i głosuje pozytywnie na program, na człowieka bo wie,  że jego reprezentant ma szanse być  w Radzie i będzie realizował program na który on głosował - w najgorszym razie będzie w opozycji i będzie kontrolował władzę. W  przypadku  okręgów z małą ilością mandatów, bardzo często wyborca mając świadomość małej siły swojego głosu w ogóle nie idzie głosować.

Propozycja zmiany okręgów wyborczych nie została skonsultowana społecznie,  i  jest wprowadzana właściwie w ostatnim prawnie dozwolonym terminie - na pięć minut przed wyborami. Dodatkowo proponowany kształt okręgów powoduje to, że wyborcy nie będą traktowani na terenie powiatu tak samo, jedni będą mieli szanse na swoją reprezentację w 5,6 mandatowych okręgach, a inni nie - co jest krzywdzące dla interesów Mieszkańców Powiatu Legionowskiego a także złamaniem podstawowej zasady demokracji gdzie głos każdego powinien być traktowany tak samo.

 

W związku z tym apelujemy do Radnych Powiatu Legionowskiego IV Kadencji o odrzucenie tej Uchwały.

 

W imieniu Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Przewodniczący Rady Powiatowej

Konrad DoroszkiewiczKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.